DCL2010: Ideointi on väline

Jokaisen ihmisen potentiaalin voisi valjastaa organisaation hyväksi, jos toimintatapamme olisivat toisenlaisia.

Käytännössä emme saisi vaalia yksimielisyyttä ja pitää kiinni käytännöistä:

Organisaatiokulttuurin tulisi oikeasti tukea jakamista, avoimuutta ja keskeneräisyyttä. Hullut ja herrat pitäisi saada samaan tilaan (myös mielen-) osallistumaan avoimin mielin ja virheitä pelkäämättä.

Fyysisten ja henkisten työjärjestelyjen tulisi kannustaa – tai suorastaan pakottaa – keskusteluun ja ideointiin. Näennäisesti tuottamaton seurustelu pitäisi olla kalenterissa varattuna resurssina. Pitäisi myös nähdä, että työnteko ei ole kahdeksasta neljään toimistossa istumista.

Ideat tulisi voida tallentaa ja jakaa helposti. Sähköpostin lähettäminen projektisuunnitelmaliitteineen toiminnasta vastaavalle johtajalle ja kymmenelle muulle päällikölle ei tätä ole. Sähköpostissa olevia ideoita ei myöskään seurata eikä kehitetä systemaattisesti, ei ainakaan joukolla. (’Lotan, Lindan ja Veskun loistoideat’ -mindmap ei myöskään täytä avoimen innovoinnin kriteerejä.)

Ideoinnin tavoitteena ei ole lopputulos

Tässä ajattelumallissa ideoilla on arvo itsessään, eikä niiden kaikkien odotetakaan muuttuvan tuotteiksi tai innovaatioiksi. Ideat ovat valuuttaa keskustelussa, niillä piirretään mahdollisuuksia ja muokataan toimintaa. Ideointi on toimintatapa ja sillä on arvo itsessään.

Ideointi on uusia näkökulmia ja olemassa olevan kyseenalaistamista. Siinä on samoja piirteitä kuin huumorissa, joka usein perustuu yllätykseen ja odottamattomuuteen. Kuuluuko teidän kahvihuoneestanne nauru? Me emme pyynnöstä huolimatta aio laittaa edes ovea kiinni.

Inspiraation lähde Liisa Välikangas: Innovaatiivisuuden johtaminen -alustus DCL 2010 -seminaarissa 2.11.2010

Liisa Välikangas kyseenalaisti suomalaisen 

konsensuksen ja kertoi innovaatiodemokratiasta. Hänen

mukaansa jokaisen ihmisen potentiaalin voisi valjastaa

organisaation hyväksi, jos toimintatapamme olisivat

toisenlaisia.

Käytännössä tämä tarkoittaisi isoja asioita:

Organisaatiokulttuurin tulisi oikeasti tukea

jakamista, avoimuutta ja keskeneräisyyttä. Hullut ja

herrat pitäisi saada samaan tilaan (myös mielen-)

osallistumaan avoimin mielin ja virheitä pelkäämättä.

Fyysisten ja henkisten työjärjestelyjen tulisi

kannustaa – tai suorastaan pakottaa – keskusteluun ja

ideointiin. Näennäisesti tuottamaton seurustelu

pitäisi olla kalenterissa varattuna resurssina.

Pitäisi myös nähdä, että työnteko ei ole kahdeksasta

neljään toimistossa istumista.

Ideat tulisi voida tallentaa ja saada jakoon helposti.

Sähköpostin lähettäminen

projektisuunnitelmaliitteineen toiminnasta vastaavalle

johtajalle ja kymmenelle muulle päällikölle ei tätä

ole. Sähköpostissa olevia ideoita ei myöskään seurata

eikä kehitetä systemaattisesti, ei ainakaan joukolla.

(’Lotan, Lindan ja Veskun loistoideat’ -mindmap ei

myöskään täytä avoimen innovoinnin kriteerejä.)

Ideoinnin tavoitteena ei ole lopputulos

Tässä ajattelumallissa ideoilla on arvo itsessään,

eikä niiden kaikkien odotetakaan muuttuvan tuotteiksi

tai innovaatioiksi. Ideat ovat valuuttaa

keskustelussa, niillä piirretään mahdollisuuksia ja

muokataan toimintaa.

Ideointi on uusia näkökulmia ja olemassa olevan

kyseenalaistamista. Siinä on samoja piirteitä kuin

huumorissa, joka usein perustuu yllätykseen ja

odottamattomuuteen.

Kuuluuko teidän kahvihuoneestanne nauru? Me emme

pyynnöstä huolimatta aio laittaa edes ovea kiinni.

Lähde: Liisa Välikangas: Innovaatiivisuuden johtaminen -alustus DCL 2010 -seminaarissa 2.11.2010