Miten viestintä vaikuttaa firman tulokseen?

Jos työyhteisön viestintää ei mielletä tiedottajan lähettämiksi to all -sähköposteiksi, se nähdään usein aineettomana, mittaamattomana, saavuttamattomana, määrittelemättömänä, johtamattomana, tavoitteettomana ja epämääräisenä ja jotenkin vaan tapahtuvana asiana.

Hanna Salminen on toista mieltä. Hän listasi #intranetwork-tapahtumassa tusinan asiaa, joihin strategisella vuoropuhelulla (eli ’viestinnällä’) vaikutetaan. Nämä kaikki puolestaan näkyvät suoraan organisaation toiminnassa ja tuloksessa:

 • sujuvat työprosessit
 • työturvallisuus
 • asioiden loppuun saattaminen
 • luottamus ja tehokkuus
 • identiteetin rakentuminen
 • ilmapiiri
 • yhteisöllisyys, oppiminen ja tiedonjako
 • työn mielekkyys ja työhyvinvointi
 • uskallus kokeilla ja epäonnistua
 • päätösvalta ja toiminnan läpinäkyvyys
 • työnantajakuva ja maine
 • aineeton ja inhimillinen pääoma.

Miten organisaation viestintä voisi olla viestintäyksikön vastuulla?

Kuuntele ja katsele Hanna Salmisen puheenvuoro.